Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 18:00 bereikbaar | Bel 072-220 8212

Privacyverklaring Zwartbeeld Computer Service

Wij hanteert onderstaand privacy statement om te waarborgen dat er zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan. Wat dit precies inhoud lees je op deze pagina.

Privacyverklaring Zwartbeeld Computer Service

Privacyverklaring Zwartbeeld Computer Service hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en houdt zich daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dus je vraagt je af hoe zo’n privacyverklaring er nu uitziet van een computer bedrijf dat gespecialiseerd zegt te zijn in privacy ”AVG”? Nou, kijk je ogen uit, zou ik zeggen. Zelf zijn wij enorm gesteld op onze privacy en vinden het belangrijk dat er altijd en overal netjes, veilig en transparant omgegaan wordt met de gegevens die van ons bekend zijn bij wie dan ook. Je kunt ervan uitgaan dat wij jouw gegevens behandelen zoals wij graag willen dat onze gegevens behandeld worden.

Nooit en te nimmer zullen wij je gegevens verspreiden en/of verkopen aan anderen (dat dit überhaupt gebeurt snappen wij helemaal niets van!) of zomaar rond laten slingeren. Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk

Privacyverklaring introductie:

Introductie:

Zwartbeeld Computer Service (hierna “Zwartbeeld” of “wij”) is gevestigd met haar activiteiten aan de Heinskensdel 7 1831CK in Koedijk. Het Kamer van Koophandel nummer van Zwartbeeld is: 70496080.

Zwartbeeld hecht veel waarden aan de bescherming van persoonsgegevens. Zwartbeeld geeft uitleg in dit privacy policy document hoe ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, en hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u hebt. Om te zorgen dat de verkregen persoonsgegevens veilig worden gebruik volgt Zwartbeeld altijd dezelfde procedures rondom de verwerking van persoonsgegevens. Zo zijn er procedures t.b.v. het afsluiten van contracten, het uitvoeren van onze clouddienst bij onze opdrachtgevers, de back-up processen van data, het wachtwoordbeleid, e.d.

Deze procedures worden één keer per jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast om zo AVG-proef te blijven. Als u nadere informatie wenst kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice van Zwartbeeld. Zwartbeeld houdt zich in alle gevallen aan wetgeving op het gebied van gegevensbescherming,  (de Algemene Verordening Gegevensbescherming )(EU Verordening 2016/679) (de “AVG”). Om aan de AVG-wetgeving te voldoen, zal Zwartbeeld in iedere geval de volgende zaken regelen:

 • Beschrijven hoe Zwartbeeld persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt. Tevens hoe daarbij voldaan wordt aan onze wettelijke verplichtingen jegens onze klanten van Zwartbeeld. Zwartbeeld doet er alles aan om privacygegevens te beschermen en te waarborgen.
 • Zwartbeeld past privacy-beleid toe op de persoonsgegevens van haar websitegebruikers, haar klanten, de eigen medewerkers van Zwartbeeld, en met wie Zwartbeeld in contact komt. Ook is dit privacy-beleid van toepassing op contactgegevens van externe bedrijven waarmee zaken worden gedaan vanuit Zwartbeeld.
 • Zwartbeeld wijst haar klanten erop dat het mogelijk is dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigt om zo ten alle tijden aan de AVG wet te blijven voldoen. Bezoek onze website als u op de hoogte wilt blijven van deze mogelijke veranderingen in de privacy-policy van Zwartbeeld. De privacy-policy van Zwartbeeld is ook op te vragen via het volgende email-adres: info@zwartbeeld.nl

Zoals hierboven beschreven brengt het beleid met zich mee dat Zwartbeeld in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en welke persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement. De verwerking van persoonsgegevens beperken zich enkel tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen.
 • Vraagt om uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen als Zwartbeeld deze nodig heeft voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Zwartbeeld is verantwoordelijk voor de verwerking van de verkregen persoonsgegevens. Indien betrokkenen na het doornemen van dit Privacy statement of in algemenere zin er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Zwartbeeld via onderstaande contactgegevens:

Zwartbeeld Computer Service
Heinskensdel 7
1831CK Koedijk
Telefoonnummer: (072-2208212)
E-mail: info@zwartbeeld.nl

Waarvoor verwerken Zwartbeeld persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden door Zwartbeeld verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Historie kunnen aanleggen van klanten van Zwartbeeld;
 • Gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten;
 • Kunnen versturen van order(s) die besteld zijn via de webshop;
 • Versturen van nieuwsbrief, reclamefolder, uitnodigingen;
 • Het kunnen uitvoeren van een goede zakelijke administratie;
 • Support kunnen geven aan klanten van Zwartbeeld;
 • Personen die op enige wijze (schriftelijk)(telefonisch) contact opnemen;
 • Het kunnen opmaken van een contract, factuur, offerte;
 • Om een goede relatie te onderhouden met onze leveranciers;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

Voor de bovenstaande doelstellingen zal Zwartbeeld de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • IP-adres
 • Geslacht;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankgegevens voor de administratie;

Inkoop/ leveranciers:

Zwartbeeld verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die Zwartbeeld verwerkt van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens als dit in een specifiek geval nodig is.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die aan Zwartbeeld beschikbaar zijn gesteld kunnen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt Zwartbeeld gebruik van een derde partij:

 • Om support te kunnen geven aan de klanten en leveranciers van Zwartbeeld.
 • Aan postverwerkers om zo de bestellingen via onze webshop te kunnen versturen naar de klant toe.
 • We de gegevens uitsluitend delen aan derde om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen.

Zwartbeeld geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee Zwartbeeld geen verwerkersovereenkomst mee heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Zwartbeeld de verkregen gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij Zwartbeeld opvraagt. In een dergelijk geval dient Zwartbeeld medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Ook kan Zwartbeeld persoonsgegevens delen met derden als de betreffende persoon Zwartbeeld hier vooraf schriftelijk toestemming geeft. Zwartbeeld verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Verwerker:

Verwerkingsverantwoordelijke beslist of er sprake is van een beveiligingsincident dat gemeld moet worden aan betrokkene(n) of aan de bevoegde autoriteit. Verwerker zal naar beste kunnen een logboek bijhouden van de incidenten en de maatregelen die in vervolg op dergelijke incidenten zijn genomen, waarin zij op verzoek van de opdrachtgever zo snel als mogelijk inzage zal verlenen. Als Verwerkingsverantwoordelijke besluit dat er een melding moet worden gedaan, zal Verwerkingsverantwoordelijke hiervoor zorgen. Partijen kunnen hier incidenteel andere afspraken over maken. Deze afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Minderjarigen:

Zwartbeeld website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zwartbeeld.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Clickgedrag en bezoekgegevens website:

 Op de website van Zwartbeeld worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics:

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Facebook en Twitter (sociale media):

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere sociale mediakanalen.

Nieuwsbrief: 

Via onze Website bieden wij aan bezoekers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief  “Zwartbeeld” waarmee wij hen wekelijks zullen informeren over interessante commerciële aanbiedingen en nieuwtjes over Zwartbeeld. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Wanneer u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, dan kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@zwartbeeld.nl of door gebruik te maken van de mogelijkheid met de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt in geen geval aan derden verstrekt. 

Gebruik van cookies en pixels:

Zwartbeeld maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies en pixels. Een cookie en een pixels is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvraging van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

U kunt het gebruik van deze cookies en pixels weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Zwartbeeld verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten. Met deze informatie kunnen wij onze diensten voor de klant beter op afstemmen. De door het cookie en pixels gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de eigen beveiligde servers van Zwartbeeld of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Welke gegevens worden opgeslagen via een cookies of pixels als u de website(s) van Zwartbeeld bezoekt:

 • (Een deel van uw) IP-adres;
 • Technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt en de resolutie van uw computerscherm;
 • Vanaf welke pagina u op onze website bent gekomen;
 • Wanneer en hoe lang u onze website gebruikt/ bezoekt;
 • Of u gebruikt maakt van de functionaliteit van onze website;
 • Welke pagina’s u bezoekt binnen onze website;
 • Uw surfgedrag buiten onze website om;
 • Cookie ID.

Op de websites www.zwartbeeld.nl en www.zwartbeeld.shop van Zwartbeeld wordt ook gebruik gemaakt van hyperlinks. Hyperlinks zijn verwijzingen naar websites van derden. Zwartbeeld is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar de hyperlinks naar verwijzen.

Verwijderen van cookies:

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Bewaartermijn:

Zwartbeeld bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Zwartbeeld zal uw persoonsgegevens uit haar systemen verwijderen als er zeven jaar lang geen betekenisvol contact met de betrokken persoon is geweest. Na deze periode is het waarschijnlijk dat uw gegevens niet langer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld.

 1. Categorie: Persoonsgegevens, bestelgegevens, gegevens met betrekking tot reparaties en gegevens die door jou zijn afgegeven met betrekking tot het afsluiten van abonnementen. Deze gegeven bewaren wij 7 jaar.

Reden Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages. Je moet zelf ook de facturen van jouw aankopen goed bewaren, voor wanneer bijvoorbeeld jouw garantie verloopt.

 1. Categorie: Inschrijving nieuwsbrief en toestemming.
  Deze gegevens bewaren wij 5 jaar.

Reden: Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.

 1. Categorie: Gegevens om fraude te voorkomen dezen worden heel lang bewaard.

Reden: Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Niet leuk, wel nodig.

privacy

Beveiliging:

Zwartbeeld heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen, zo zijn de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Zwartbeeld van persoonlijke gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.
 • Het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding; en, we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor u privacy wordt gewaarborgd.
 • We beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden.
 • Zwartbeeld hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op die systemen die binnen de organisatie worden gebruikt.
 • Zwartbeeld maakt back-ups via de Cloud van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. De Clouddienst waar Zwartbeeld de back-ups onderbrengen voldoet aan de eisen van de Europese AVG wet. De servers waarop de back-up staat staan in Nederland.
 • Alle ICT- apparatuur binnen Zwartbeeld is voorzien van de laatste update van software, spam en virusscanner en wij gebruiken een firewall.
 • De medewerkers binnen Zwartbeeld die werken met persoonsgegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van deze persoonsgegevens.
 • Vanuit het management van Zwartbeeld wordt er met betrokken één keer per half jaar geëvalueerd om zo te beoordelen of de maatregelen nog passend zijn om AGV-proef te blijven. De volgende zaken worden dan geëvalueerd, AVG-procedures, laatste wetgeving AVG wordt aangepast en in dit document verwerkt. Er wordt een update gegeven aan alle personen die namens Zwartbeeld van persoonlijke gegevens kennis kunnen nemen.

Rechten van gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 • Een van de belangrijkste doelen van de AVG is het beschermen en verhelderen van de rechten van EU-burgers en individuen in de EU met betrekking tot gegevensbescherming. Dit betekent dat betrokkenen verschillende rechten met betrekking tot de gegevens behoudt, zelfs nadat deze gegevens aan Zwartbeeld zijn verstrekt.
 • Betrokken hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Zwartbeeld heeft ontvangen. Ook kan betrokken bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Zwartbeeld of door één van de verwerkers.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zwartbeeld.nl
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten:

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens Klachten die u kunt bereiken via de volgend url: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Meldplicht datalekken:

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er een ernstig datalek heeft plaats gevonden. Zwartbeeld zal altijd bij een groot datalek dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zal soms daarbij ook de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt) hiervan op de hoogte stellen. Zwartbeeld doet melding van een datalek via het volgende webadres https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wat als het privacy statement van Zwartbeeld wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Als er wijzigingen worden aangebracht doen wij dit altijd met de AVG-wetgeving als leidraad. De meest actuele privacyverklaring vind u altijd op https://www.zwartbeeld.nl/privacyverklaring/.

Onze klantenservice helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacy- en cookieverklaring of indien u kennis wilt nemen van de gegevens die wij van u verwerken of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene onder de huidige privacywetgeving. U kunt contact opnemen met onze info@zwartbeeld.nl

Deze privacy statement verklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 oktober 2023 (versie 6.0).

Premium kwaliteit

Onze computers zijn uitvoerig getest en van de beste kwaliteit.

Servicegericht

Te bereiken via mail, Whatsapp en de telefoon.

Professioneel advies

Weet je niet precies wat je nodig hebt? We helpen graag.

Kant-en-klaar

Onze computers/ laptops komen werkend uit de doos.